Waarom kiezen voor een gastouder

Gastouderopvang is persoonlijke aandacht, zorgt ervoor dat uw kind zich gewaardeerd en op zijn gemak voelt. Persoonlijke aandacht zorgt er ook voor dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, omdat het aanbod van activiteiten en zorg precies is afgestemd op de behoeften van uw kind.

Bent u op zoek naar persoonlijke aandacht en een optimale ontwikkeling van uw kind?
Bij gastouderopvang wordt uw kind opgevangen door een gastouder. Een gastouder is iemand die uw kind in zijn eigen huis opvangt wanneer u werkt of studeert. Uw gastouder kan een bekende zijn, zoals oma of een buurvrouw, maar kan ook iemand zijn die wij voor u hebben gevonden of dat u zelf een geschikte gastouder hebt gevonden en naast uw kind nog enkele andere kinderen opvangt. Met deze vorm van opvang krijgt uw kind de aandacht die het verdient.


Voordelen van gastouders;

 • Erkende vorm van kinderopvang, met een hoog kwaliteitsniveau. De gastouders beschikken allemaal over de juiste papieren.
 • Uw kind komt niet in een groep, maar krijgt een tweede 'thuis' bij de gastouder; alleen, samen of met andere kinderen.
 • Het is kleinschalig zodat ieder kind de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
 • Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier.
 • Samen spelen en ontdekken door op een dag verschillende activiteiten en spelletjes te organiseren die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.
 • Opvang vindt plaats in een veilige, gezonde en gecontroleerde woning.
 • Gastouderopvang is voordeliger dan een KDV of BSO.
 • Gastouderopvang is flexibel en geeft rust
 

Hoe werkt gastouderopvang;

Gastouderopvang is opvang die helemaal is afgestemd op u en uw kind. Uw kind wordt iedere dag opgevangen door één en dezelfde gastouder. De gastouder kan zo precies op de behoeftes en de ontwikkeling van uw kind inspelen. Uw kind zal zich daarom snel vertrouwd voelen bij de gastouder. De opvang is ook afgestemd op uw wensen. Uw gastouder vangt uw kinderen op tijden op dat u daar behoefte aan hebt. Wordt het een keer iets later, omdat een vergadering uitloopt, of heeft u flexibele opvang nodig omdat u in de zorg werkt? Dat is geen probleem, want de meeste gastouders zijn erg flexibel. Om de perfecte opvang te vinden voor uw kind zullen we de volgende stappen met u doorlopen.

Het intakegesprek: uw wensen op een rij

Tamara zal u begeleiden en neemt telefonisch contact met u op. Tijdens het telefonische intakegesprek vertel ik u nog het een en ander over het Gastouderbureau en breng ik uw wensen in kaart. Natuurlijk wil ik een aantal dingen graag weten:

 • Om hoeveel kinderen gaat het en hoe oud ze zijn?
 • Welke dagen en tijden?
 • Moet de gastouder uw kinderen van en naar school halen en brengen?
 • Heeft u eventueel wensen waar het bureau rekening mee moet houden?
 • Heeft u al een gastouder zelf gevonden of wilt u liever gebruik maken van een gastouder uit het bestand? (Dit gesprek vervalt als de gastouder of de vraagouder elkaar al hebben gevonden, buiten het gastouderbureau om.)


De bemiddeling: op zoek naar een goed opvangadres

Zodra u weet waar u naar op zoek bent, kunt u contact opnemen met Tamara’s gastouderbureau. Ik help u graag met het vinden van een geschikte gastouder. Heeft u al een gastouder gevonden (bijvoorbeeld een oma, tante, een kennis of via Social media), dan kunt u zich samen inschrijven bij Tamara’s. Ik controleer of uw gastouder al in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan zorg ik ervoor dat uw gastouder ingeschreven wordt en voor u aan de slag kan.

De kennismaking: goede afspraken maken

Zodra er iemand gevonden is, kunt u kennismaken. De gastouders vinden het leuk wanneer u als ouder een kijkje komt nemen in de opvang. Als u dit doet wanneer er kinderen aanwezig zijn, krijgt u gelijk een goede indruk van de sfeer. Is de kennismaking geslaagd en heeft u na afloop een goed gevoel, dan kunt u en de gastouder er nog eventjes rustig over nadenken. (Indien dat nodig is) Maar zijn jullie er al beide over uit om samen de stap te gaan nemen, dan zal er een gesprek worden gepland met Tamara en u. Daarin worden alle afspraken formeel vastgelegd en worden alle praktische zaken nog eens besproken. (Dit gesprek komt ook weleens voor tijdens het tekenen van de contracten bij de gastouder thuis, want dan hebben de gastouder en de ouders het tijdens hun bezoekje al samen alles besproken. Dit komt ook wel vaker voor, omdat de gastouder dan ook eerder als zelfstandige wordt gezien.)

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Wanneer u gebruik maakt van een gastouder via Tamara’s heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Vraag de kinderopvangtoeslag op tijd aan, want het duurt enkele weken (6 á 8 weken) voordat de Belastingdienst de toeslag uitkeert. Komt u er niet uit? Dan help ik u graag met de aanvraag.

Evaluatie en contact

Wanneer de opvang eenmaal loopt, vindt er na 12 weken een telefonisch evaluatiegesprek plaats tussen u en het gastouderbureau. Tijdens dit gesprek wisselt u ervaringen uit en worden, indien nodig, afspraken aangepast aan veranderde omstandigheden en de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt allemaal schriftelijk genoteerd en het formulier is dan terug te vinden in het systeem.

Na een jaar bij de gastouder, dan worden er door de gastouder en de ouders een jaarlijks evaluatieformulier ingevuld. In dat formulier wordt van alles gevraagd rondom de opvang en uw kind met hoe het allemaal loopt. En die formulieren worden dan met de gastouder besproken. De vraagouder mag hierbij aanwezig zijn, indien ze dat willen.


Tarieven

Inschrijfgeld voor de vraagouders € 20,00 (eenmalig bij het inschrijven van het inschrijfformulier)

Gastoudervergoeding ligt in 2024 tussen de € 6,50 en € 8,00 per uur per kind

Belastingvergoeding in 2024 € 7,53


Gunstige regelingen belastingaftrek

Als u werkt en gebruik maakt van kinderopvang heeft u waarschijnlijk recht op belastingaftrek. U moet echter wel rekening houden met bepaalde voorwaarden.

De fiscale aspecten zijn zeer uitgebreid. U kunt meer informatie hierover vinden op de website van de belastingdienst of op www.toeslagen.nl


 

Wat doet het gastouderbureau allemaal voor u:

Kennismakingsgesprek/ koppelingsgesprek

Opstellen overeenkomst VO, GO en GOB

Opstellen overeenkomst VO en GO (indien de GO niet haar eigen contract opstelt)

Bemiddelingskosten per maand € 40,00 (per gezin), maandelijks vast bedrag en ongeacht wanneer je in de maand begint en opzegt. Gebruikt u standaard 2 gastouders in een week, dan zijn de bemiddelingskosten € 15,00 per maand per gezin.

Maandelijks facturatie bureau- en gastouderkosten

Maken van jaaropgaves voor GO en VO. Worden in december via de mail verstuurd

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks opnieuw uitgevoerd moet worden

Evaluatie- /voortgang gesprek

• Hulp/advies aan VO en GO

• Begeleiding en ongevallen registratie

• Huisbezoeken aan GO

• 2x per jaar EHBO-cursussen regelen voor de GO die het willen

•Aangekondigd/onaangekondigd bij de GO langs gaan voor extra controles