OUDERCOMMISSIE;

Volgens de wet- en regelgeving dient elk gastouderbureau een eigen oudercommissie te hebben. Onze oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de gastkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen. Tevens fungeert de oudercommissie als aanspreekpunt voor de ouders. Deze commissie kan advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit m.b.t.

- Financieel beleid (prijzen van de opvang)

- kwaliteit van de dienstverlening

- klachtenprocedure

- Pedagogische beleidsplan

- Veiligheid

- GGD inspectie

- De risico-inventarisatie

Ook Tamara’s gastouderbureau heeft een oudercommissie. De oudercommissie wordt samengesteld uit vraagouders waarvan één of meerdere kinderen opgevangen worden door gastouders die aangesloten zijn bij Tamara’s. Onze oudercommissie telt momenteel 4 leden. Ze heten Sylvia, Serge, Sabrina en Lindsey.

Heeft u interesse om deel uit te maken bij de andere oudercommissieleden? Laat het mij dan weten! Hierbij stellen ze zich even aan jullie voor

Beste ouders,

Mijn naam is Sabrina van Graas. Samen met mijn vriend en twee kinderen woon ik in Almere. In het dagelijks leven ben ik leerkracht in het basisonderwijs, groep 8. Mijn dochter Jailey (2018) en zoon Ilay (2021) gaan twee keer per week naar onze super gastouder, Miranda de groot.

Het leek mij alle langere tijd leuk om in de oudercommissie van Tamara's deel te nemen, maar tijdens de zwangerschap van de tweede heb ik besloten dit nog even uit te stellen.

Net als voor alle ouders zijn ook mijn kinderen voor mij het belangrijkste. Zo hecht ik ook veel waarde aan de gastouder waar zij heen gaan en het gastouderbureau die erop toe ziet dat dit allemaal zo goed mogelijk verloopt.

Om deze reden wil ik in de oudercommissie mijn bijdrage leveren om mee te denken over belangrijke zaken en een stem te hebben namens alle ouders.

Groetjes Sabrina

Hoi ouders.

Ik ben Sylvia. Wij zijn in augustus 2021 naar Almere Oosterwold verhuisd vanuit Amsterdam.

Ik werk als stewardess dus ben aardig veel thuis, samen met onze zoon Noan.


Noan is geboren op 04-03-21. Hij gaat elke week 1 en soms 2 dagen naar zijn super lieve gastouder Bianca.

Ik ben benieuwd wat we allemaal voor elkaar en onze kids kunnen betekenen in de oudercommissie.

Groetjes Sylvia