Gastouder worden

Heeft u interesse om gastouder bij Tamara's te worden dan gelden, conform de Wet kinderopvang, de volgende criteria:

 • in het bezit zijn van een diploma
 • in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Het certificaat moet aanwezig zijn op de opvang locatie.
 • in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, alle volwassen vanaf 18 jaar moeten er ook één aangevraagd hebben en aanwezig zijn op de opvang locatie
 • ingeschreven te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • ingeschreven staan in de personenregisterkinderopvang.duo.nl
 • 18 jaar of ouder zijn
 • kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
 • u bent bekend met het PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN, DE RISICO- INVENTARISTAIE, VEILIGHEID EN GEZONDHEID. EN HET PROTOCOL KINDERMISHANDELING VAN HET GASTOUDERBUREAU.
 • Bij een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar gelijktijdig opgevangen worden, waarvan
 • - maximaal 5 kinderen tot 4 jaar,
 • - maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
 • - maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.
 • Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar.


Als gastouder kiest u ervoor om de zorg van andermans kinderen op u te nemen. Dit is een hele mooie taak die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Er wordt van u verwacht dat u een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving creëert, zodat gastkinderen zich op hun gemak voelen bij u. Tevens zorgt u voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en begeleiding, waar rekening mee wordt gehouden qua leeftijd.

Nog steeds interesse dan kunt u zich nu aanmelden als gastouder bij Tamara’s gastouderbureau. 

Wat doen wij voor u

Tamara’s streeft ernaar om u zo spoedig mogelijk aan het werk te helpen als gastouder. Hierna zorgen wij voor de begeleiding, ondersteuning en de financiële afhandeling.


Wij verzorgen onder andere de volgende zaken voor u

 • Hulp bij het promoten van uw diensten als gastouder, bijvoorbeeld via Facebook
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van Tamara’s aan de opvang locatie. Kan aan- en onaangekondigd zijn.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de aangifte inkomstenbelasting kunt doen.
 • Snelle kassiersfunctie: Wij betalen de opvangvergoeding uit binnen één dag als de ouder heeft betaald.
 • Wij attenderen u er op zodra de geldigheid van één van uw documenten dreigt te verlopen (certificaat EHBO en legitimatiebewijs).
 • Indien nodig, hulp bij uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Bieden hulp bij het maken van je eigen overeenkomsten voor de vraagouders.
 • Organiseren van 2x per jaar het herhalen van de EHBO
 
 

Cursusaanbod

EHBO

Eén van de eisen vanuit de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is dat gastouders in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp bij Kinderen, speciaal voor gastouders.

Tamara's gastouderbureau organiseert EHBO herhalingen die een gastouder bij mij 2x in het jaar moet herhalen. Want alle onderwerpen lukt niet op één avond door genomen te hebben. Zodat alles up-to-date blijft. Het wordt in een huiselijke sfeer gedaan, dus geen stampwerk of allerlei vragen en antwoorden die je moet noteren op een blaadje. Maar alles wordt rustig doorgenomen en besproken.

Het wordt in het voor- en najaar (maart en september) gehouden. En Tamara's houdt ook bij wanneer de EHBO certificaat vernieuwd moet worden.

Dus laat het maar weten als u de EHBO herhalingen wilt volgen via Tamara's gastouderbureau. Er is namelijk maar een beperkt aantal plekjes beschikbaar.