Over ons

 
 
Tamara Heuvink
eigenaresse
 

Ik ben Tamara, enthousiaste, gezellige vrouw, getrouwd en moeder van 3 jongens (2002, 2003 en 2009).
Na 12 jaar in het kinderdagverblijf te hebben gewerkt heb ik besloten om voor mijzelf te gaan beginnen als gastouder. Eind december 2017 ben ik gestopt als gastouder, na bijna 5 jaar gastouder te zijn geweest. En nu ga ik mij vooral richten op het gastouderbureau.

Tamara’s streeft naar de mogelijke kwaliteit voor de kinderopvang en werkt samen met enthousiaste, betrokken en goed opgeleide gastouders. De gastouders werken aan een belangrijke visie, namelijk ze bieden zorg en veiligheid, maar ook een doordachte pedagogische aanpak. In een kleinschalige omgeving kan het kind zich volop ontwikkelen en wordt het liefdevol verzorgd. De gastouders krijgen begeleiding bij de dagelijkse zorg voor de kinderen. De ouder mag van mij verwachten dat ik toezie op de kwaliteit, veiligheid en hygiëne van de opvang.

Tamara's werkt samen met Portabase. Daar kunnen de gastouders en vraagouders digitaal alles inzien, denk hierbij ook aan het invullen van de online urenregistratie en facturen. Waarvan u de inloggegevens door gestuurd krijgt.

Ik verwelkom u graag als gast- of vraagouder. Dus neem gerust contact met mij op.

 
Meldcode en handleiding Huiselijk geweld en Kindermishandeling inclusief afwegingskader

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het inloggen in het systeem van Portabase met de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord is de protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang in te zien.

GGD Inspectierapporten

Als u op deze link klikt kunt u alle inspectierapporten lezen over Tamara's gastouderbureau.


Pedagogisch Beleid

Pedagogisch beleidsplan is in te zien voor elke gekoppelde vraagouder en gastouder via tamara.opvanguren.nl met je gekregen gebruikersnaam en wachtwoord.

 


KLACHTEN;

Waar mensen werken gaat er wel eens iets fout. Dat kan ook bij de opvang van de gastouder gebeuren die aangesloten zijn bij Tamara’s Gastouderbureau. Maar kan ook bij de diensten van het gastouderbureau gebeuren. Tamara's doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding van en tussen gast- en vraagouders zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij worden de wensen van zowel de gast- als vraagouders zo goed mogelijk in kaart gebracht. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen gastouders en Tamara’s gastouderbureau, vraagouders en Tamara’s gastouderbureau of tussen gast- en vraagouders onderling over de bemiddeling en begeleiding in de opvang. Er is een klachtenreglement ingesteld die bedoeld is om de klachten zo snel mogelijk naar uw tevredenheid op te lossen. De klachtenreglement van Tamara's gastouderbureau is op aanvraag beschikbaar.

Dus als er een situatie ontstaat waarin er sprake is van een klacht beveel ik aan om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Wellicht kan in een gesprek dan tot een oplossing worden gekomen. Als er sprake is van een verschil van mening tussen een gastouder en vraagouder kan altijd de hulp van Tamara worden ingeroepen. Er wordt dan op zeer korte termijn een gesprek gepland.

Als praten met degene tegen wie de klacht zich richt niet (meer) lukt dan kan een klacht worden ingediend bij de externe klachtencommissie. Tamara´s gastouderbureau is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang.


Klachtenreglement Tamara's januari 2018


Klachtenvrijbrief Klachtencommissie 2014

Klachtenvrijbrief Klachtenkamer 2014


Klachtenvrijbrief Klachtencommissie 2015

Klachtenvrijbrief Klachtenkamer 2015


Certificaat Geschillencommissie 2016

Certificaat Geschillencommissie 2017

Certificaat Geschillencommissie 2018

Certificaat Geschillencommissie 2019