U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Meldcode en handleiding Huiselijk geweld en Kindermishandeling inclusief afwegingskader

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het inloggen in het systeem van Portabase met de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord is de protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang van juni 2018 en handleiding in te zien.