•  in het bezit zijn van een diploma
  • in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Het certificaat moet aanwezig zijn op de opvang locatie.
  • in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, alle volwassen vanaf 18 jaar moeten er ook één aangevraagd hebben en aanwezig zijn op de opvang locatie
  • ingeschreven te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
  • ingeschreven staan in de personenregisterkinderopvang.duo.nl 
  • 18 jaar of ouder zijn
  • kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
  • u bent bekend met het PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN, DE RISICO- INVENTARISTAIE, VEILIGHEID EN GEZONDHEID. EN HET PROTOCOL KINDERMISHANDELING VAN HET GASTOUDERBUREAU.
  • maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar inclusief uw eigen kinderen jonger tot 10 jaar meetellen
  • maximaal 5 kinderen jonger dan 4 jaar inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar meetellen
  • maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar. Dus niet meer dan 2 kinderen van 0 jaar, inclusief uw eigen kinderen meetellen. 

Als gastouder kiest u ervoor om de zorg van andermans kinderen op u te nemen. Dit is een hele mooie taak die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Er wordt van u verwacht dat u een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving creëert, zodat gastkinderen zich op hun gemak voelen bij u. Tevens zorgt u voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en begeleiding, waar rekening mee wordt gehouden qua leeftijd.

Als gastouder vangt u één tot zes kinderen op per dag. Dit doet u in uw eigen woning. Als gastouder verricht u leuk en verantwoordelijk werk. Dit werk kunt u goed combineren met de zorg voor uw eigen gezin, ander werk en uw hobby's. Ook kunt u in overleg met de ouder, uw eigen werktijden bepalen. U bepaalt ook zelf hoeveel uur u wilt werken. U krijgt een goede vergoeding voor uw opvangwerkzaamheden.

Nog steeds interesse dan kunt u zich nu aanmelden als gastouder bij Tamara’s gastouderbureau.